Home » Impresum

Impresum

AGA priemyselný park s.r.o.
Radlinského 23
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika
E-Mail: milos.jochman@agapriemyselnypark.sk
IČO: 36581691
DIČ: 2021841415
IČ DPH: SK2021841415

Obchodný register Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 15146/V

Bankové spojenie
Slovenska sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK87 0900 0000 0005 2460 1616