Home » Strojárska výroba

Strojárska výroba

Rozsah činnosti, ktoré ponúkame je určený strojným vybavením a tiež odbornosťou a zručnosťou našich pracovníkov. Pracujeme s čiernym materiálom, či nerezom.

Medzi základné výrobné činnosti patria:

  • sústruženie
  • frézovanie
  • vŕtanie, horizontálne vyvrtávanie
  • zváranie elektródou, MIG, MAG, TIG
  • strihanie
  • ohýbanie na ohraňovacom lise
  • delenie na pásových pílach
  • zakružovanie plechov a 4-valcovej zakružovačke
  • otryskávanie čiernych a balotinovanie nerezových súčiastok
  • – Viď fotogaléria

 

Firma dokáže pružne reagovať aj na väčší objem výroby rôznych strojárenských súčiastok. Náš technický tím sleduje najnovšie trendy, pričom úzko spolupracujeme s našimi stálymi subdodávateľmi. Výrobky zhotovujeme na základe technickej dokumentácie, ktorej príjem je možný vo formáte dwg alebo dxf. V oblasti strojárskej výroby sú naše aktivity zamerané na sériovú ale aj kusovú výrobu podľa potrieb a želania zákazníkov. V rámci kooperácii naše výrobky smerujú k domácim zákazníkom a tiež zákazníkom v krajinách EU.